Åpningstider høsten 2022

Mandag - torsdag:      Kl. 08.00 – 22.00
Fredag:                       Kl. 08.00 – 19.00
Lørdag                        Kl. 10.00 - 17.00
Søndag:                      Kl. 12.00 - 20.00