Formannskapet positiv til Storhall Karmøy

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014 - 2017

Her er innstillingen fra formannskapet til kommunestyremøte som avholdes 12. desember:

Kommunestyret ser positivt på planene om Storhall Karmøy på Vea, og vil komme tilbake til saken på et senere tidspunkt.

Innstillingen ble vedtatt i Kommunestyremøte 12. desember.