Fremdrift for prosjektet

Publisert

Vassbakk & Stol er vår entreprenør for grunnarbeider, og de er nå kommet godt i gang med arbeidet.

Molden fra gressbanen er nå fjernet og kjørt bort og arbeidet i søre enden er påbegynt.

Gravingen på parkeringsplassen er også påbegynt.

 

 

 

 

Siste nytt