God fremdrift

Leggingen av takelementer har fått en god start i dag, noe dette bildet illustrerer.