Politisk flertall for tilskudd og garantier

Publisert

Karmøy Kommunestyre vedtok 10. juni 2014 enstemmig å gi Storhall Karmøy AS tilskudd på kr. 7,5 mill. og garanti på spillemidler for kr. 21,3 mill.

Dette betyr at prosjektet har nådd en veldig viktig milepæl når det gjelder realiseringen av Storhall Karmøy.

I og med at alle 45 kommunestyrerepresentantene gikk inn for vedtaket er det en styrke med hensyn på det videre arbeidet med å få regional status og i neste omgang bli et interkommunalt anlegg der en av nabokommune må bli med i prosjektet.

Siste nytt