Rammekonstruksjon Flerbrukshall

Stålkonstruksjonene til rammen i Flerbrukshallen er nå på plass.
Nå gjenstår bare noen få av selve takkonstruksjonene å montere.