Stålkonstruksjoner for endevegg i Fotballhall

Konstruksjonene til veggen mot Flerbrukshallen er kommet opp, og totalt 14 av 23 stålkonstruksjoner i lengderetningen er montert. Dermed gjenstår 9 stk. samt endevegg i sør i Fotballhallen.