Kontakt

Tore Olsen

Daglig leder
977 90 220
tore@storhallkarmoy.no

Elisabeth Andersen

Leder KVIKK treningssenter og instruktør
977 63 275
treningssenter@storhallkarmoy.no

Knut Håkon Einarsen

Driftsansvarlig
904 77 966
knut@storhallkarmoy.no