Besøk fra Sandnes kommune

Publisert

Vi hadde i går besøk fra Samfunnsplan i Sandnes kommune.

Samfunnsplan er en stabsenhet under direktør for Kultur og byutvikling. Stabsenheten skal støtte politisk og administrativ ledelse i kommunen med å utvikle Sandnes innenfor alle kommuneplanens satsingsområder. Stabsenheten har tverrfaglig kompetanse som spenner fra kommuneplanlegging, byutvikling, overordnet areal- og transportplanlegging, miljø- og folkehelsespørsmål, boligsosialt arbeid, samt kompetanse innen samfunnsendringer og livsvilkår. Samfunnsplan er også ansvarlig for økt tilrettelegging for befolkningens deltakelse i overordnede planprosesser. Stabsenheten følger opp relevante regionale og interkommunale plansamarbeid innenfor areal og transport, miljø- og folkehelse, og boligsosialt arbeid.

De fikk en orientering om pilotprosjektet Storhall Karmøy og prosessen rundt dette.

Besøket ble avsluttet med en omvisning der den engasjerte gjengen fra Sandnes hadde mange og gode spørsmål å komme med.

Siste nytt