Pilotprosjekt legionellaforebygging

Publisert

Desinfisering av dusjvann i Storhall Karmøy.

Storhall Karmøy blir en pilot i Norge på legionellaforebygging

Gjennom et samarbeid med firmaene Axflow AS, Oxyl-Clean AS og AS Plastron har nå Storhall Karmøy som første store idrettsarena i Norge fått installert et doseringsanlegg for desinfeksjonsmiddelet Oxyl-Pro Clean.Oxyl-Pro Clean forhindrer bakterievekst og biofilm i hele vannrørsystemet, og det desinfiserer alt vann til dusjanlegg og vanning av kunstgraset. 
Dette er viktig for å forhindre utbrudd av sykdom via aerosoler i tråd med Folkehelsas anbefalinger, og uten bruk av klor eller andre giftige kjemikalier. 
Storhall Karmøy ønsker å fremstå som en fremtidsrettet idrettsarena, og være med på «Det grønne skiftet», sier daglig leder Ånen Torvestad.

Oxyl-Pro Clean er utprøvd over mange år i England, og vi ønsker å sikre trygghet og trivsel for våre brukere med desinfeksjonsmiddel som er giftfritt og godkjent av Mattilsynet, og at det er i tråd med Norges Naturvernforbunds ønsker om en giftfri fremtid, fortsetter Torvestad og legger til: Vi ønsker å være 100% miljøvennlige.

Siste nytt