Reguleringsarbeid Storhall Karmøy

Publisert

Onsdag 19. juni 2013 startet reguleringsarbeidet for Storhall Karmøy. Det er 6 ukers frist fot å gi eventuelle merknader til prosjektet før den administrative innstillingen blir skrevet. Saken går så videre til Hovedutvalg før det havner i Formannskap og Kommunestyre. Neste instans er Fylkesmannen i Rogaland før det går ut på ny høring og endelige behandling i Kommunestyret.

 

Siste nytt