Reguleringsplan ute på høring

Publisert

Reguleringsplanen for Storhall Karmøy er nå ute på siste høringsrunde og fristen for eventuelle merknader til prosjektet er ultimo november 2013.

Siste nytt