Tildeling almennyttige midler

Publisert

Sparebanken Vest har tildelt klatreveggen og squash-hallene i Storhall Karmøy AS kr. 200.000,- i allmennyttige midler.
Vi ønsker å takke banken for den flotte gaven og anerkjennelsen av aktivitetsbredden i vårt regionale pilotprosjekt.

Siste nytt