Tildeling av spillemidler 2015

Publisert

Vi har i dag fått bekreftet at Storhall Karmøy AS har fått tildelt kr. 7,4 mill. i spillemidler for 2015.

Storhall Karmøy AS har fått godkjent den totale søknaden på kr. 21,3 mill. i spillemidler.

Det resterende beløpet vil sannsynligvis bli utbetalt i løpet av de neste 2 – 3 årene.

Siste nytt