Tilsagn kostnadskrevende midler på kr. 5,- mill. til Storhall Karmøy AS

Publisert

Storhall Karmøy fikk i dag den førjulspresangen vi bare hadde drømt om.

Vi fikk en telefon fra kulturminister Thorhild Widvey som kunne fortelle at Kulturdepartementet bevilger kr. 5,- millioner til pilotprosjektet Storhall Karmøy fra midler til kostnadskrevende anlegg, sier prosjektleder for hallkomiteen Ånen Torvestad.

Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund har støttet vårt prosjekt, og hallkomiteen i Sportsklubben Vedavåg Karmøy ser på dette som en avgjørende faktor for sluttfinansiering, og i neste omgang realisering av dette nasjonale pilotprosjektet.

Sportsklubben Vedavåg Karmøy ønsker med dette å rette en stor takk til regjeringen ved kulturministeren for tildelingen av disse midlene.

Siste nytt